Bergen

Resultater UMM Bergen

UMM Bergen 2018

Nok eit  mangfaldig Umm er gjennomført i Bergen 

Over 120 utøvarar deltok i årets mesterskap og konkurransen var prega av høgt nivå og gode prestasjoner .

 

Resultater :

Det er kun pris som vert offentleggjort på resultatlistene 

Poengsum  og dommerkommentarer ligg i konvolutt som utøvarar fekk på prisutdelinga.

Deltakarar som ikkje var tilstades på prisutdelinga vil få tilsendt  dommerkommentarer og diplom .

 

1.prisvinnarar med 24 og 25 poeng er viderekvalifisert til nasjonalt mesterskap i Oslo i januar 2019

Umm sentralt tek kontakt med 1. pris vinnnarar.

 

1.prisvinnarar med 23 poeng kan i ettertid bli tilbudt plass i det nasjonale mesterskapet etter at resultater frå øvrige regioner foreligger.

( Nasjonalt sekretariat avgjer kva grupper som evt går videre)

 

 

 

 

UMM Bergen 18 november

Kjære UMM-deltaker.

18 november er det klart for Ungdommens musikkmesterskap i Bergen. Årets disipliner er

messingblås, treblås, slagverk, stryk, gitar, sang og kammermusikk.

 

Arena

  1. Bergen private gymnas auditorium-  messingbås
  2. Bergen kulturskole rom 318  - treblås og slagverk
  3. Bergen kulturskole rom 318 -  kammermusikk
  4. Bergen kulturskole rom 207   -  stryk
  5. Griegakademiet  Gunnar Sævigs sal -  gitar & sang

Oppvarming

Bergen kulturskole har mange øvingsrom i 3 etasje. Disse er tilgjengelig fra kl. 08:15 - 17:15

Griegakademiet har kun 2 oppvarmingsrom, tilgjengelig 10 - 15 min før oppsatt spilletid

Bergen private gymnas har 4 oppvarmingsrom.

Vi anbefaler å bruke Bergen kulturskole som øvings og oppvarmingsarena i den grad det er mulig.

 

Registrering

Alle utøvere skal registrere seg på sin spillearena minimum 30 min før oppsatt spilletid.

 

Spilleplan

Utøvere er selv ansvarlig for for å  passe tidsskjema og stille til riktig tid på riktig arena.

Spilleplan blir ikke endret og det tas ikke hensyn til andre konkurranser.

 

Prisutdeling og resultater

Seremoni med prisutdeling avholdes i aulaen på Bergen private gymnas kl.19:00

 

Velkommen til UMM Bergen 18 november 2018 !

 

UMM Bergen 18 november 2018

 

Umm Bergen vert arrangert søndag 18 november på fylgjande arena:

 1. Bergen private gymnas

 2. Bergen kulturskole

 3. Gunnar Sævigs sal. Griegakademiet, Institutt for musikk

 

Årets disipliner er:

Stryk, gitar, sang , messing- og treblås, slagverk

Kammermusikkgrupper

Åpen klasse ( kirkeorgel,harpe og akkordeon)

 

Påmeldingen er åpen fram til 1 oktober. For påmelding klikk  HER  

Les meir om Umm her: umm.no

 

Obs!

Umm tek ikkje hensyn til  andre konkurranser som måtte finne stad på same dag.

Spelelistene/timeplan til Umm vert derfor ståande som fyrst oppsatt.

 

Velkommen til UMM Bergen 18 november 2018.

 

 

 

 

 

 

RESULTATER UMM BERGEN

 

UMM Bergen kunne i år skilte med rekordstor påmelding.

124 utøvere var påmeldt og konkurransen var prega av høgt nivå,

strålende enkeltprestasjoner, flott samspel og stor speleglede.

 

Takker alle for strålande innsats og ynskjer finalister lykke til i Oslo i januar 2018.

 

 

UMM Bergen 2017

 

UMM Bergen søndag 19.11.17

 

Arena:

Bergen kulturskole Tårnsalen - piano

Bergen kulturskole Tårnsalen - kammermusikk

Bergen kulturskole rom 318  - slagverk

Bergen private gymnas - treblås og messingblås

 

Speletid:

Kvar utøvar eller ensemble har 10 minutter til rådighet for framføring av sitt repertoar.

Dersom du går over 10 min.speletid, har jury rett til å avbryte framføringa.

Kvar utøvar er sjølv ansvarleg for å stille på rett arena til rett tid.

Spelelistene er endelege og  vert ikkje endra på grunn av andre arrangement

 

Registrering:

Alle medverkande må registerer seg på sin arena minimum 30 min. før oppsatt speletid.

registering på BGP frå  kl. 08.30

registrering på Bg kulturskole  frå kl .08.30

 

Øvingsrom :

Mange øvingsrom  er tilgjengeleg på Bergen kulturskole frå kl. 08:30 - 16:30

Kun 2 oppvarmingsrom tilgjengeleg på Bergen private Gymnas

 

Offentleggjering av resultater:

Offentleggjering av resultater og prisutdeling i Tårnsalen kl. 19:00

 

Velkommen til UMM Bergen  19.11.2017

 

UMM Bergen 2017

Regionalt mesterskap:

Det regionale UMM Bergen vert arrangert søndag 19 november i Tårnsalen -Bg kunstmuseum og på Bergen private gymnas.

Årets disipliner er treblås, messingblås, slagverk, piano og kammermusikkgrupper.Mesterskapet er opent for deg som er født  1995 eller seinare.

 

For påmelding klikk her

 

Nasjonalt mesterskap:

Nasjonalt mesterskap(finaler) arrangeres i Oslo lørdag 20 og søndag 21 januar 2018.Alle 1. prisvinnere med 24 og 25 poeng direktekvalifiseres til det nasjonale mesterskapet i Oslo

 

 

Velkomen til UMM Bergen søndag 19 november.