Rundt 500 deltakere i Ungdommens musikkmesterskap høsten 2020

OSLO: Nærmere 500 unge musikere er påmeldt til Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021. De fleste skal delta i ett av høstens ti regionmesterskap, mens de eldste forsøker å kvalifisere seg til det nasjonale mesterskapet via en egen kvalifiseringsvei. Og noen skal bare framføre, ikke konkurrere.

 

De fleste av disse skal delta i et av ti regionmesterskap i november, mens de eldste har sin egen kvalifiseringsvei fram mot det nasjonale mesterskapet.

 

Det nøyaktige deltakertallet foreligger ikke ennå, fordi det ikke er klart hvor mange utøvere som stiller både som soloutøvere og i ett eller flere av de påmeldte ensemblene. Men om dette antallet er cirka som tidligere år, vil det i alt være et halvt tusen ungdommer som deltar i UMM 20202021, et antall temmelig likt fjorårets rekordpåmelding.

 

De første regionmesterskapene arrangeres lørdag 7. november. Spillelistene og repertoaroversikt for regionmesterskapene legges etter hvert ut i appen program.no og  de regionale sidene på nettstedet umm.no.

 

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er et mesterskap for unge musikere, inntil 25 år, som vil være med og konkurrerer i et utvalg disipliner, som varierer fra år til år. Fortsatt er det en innledende runde med regionmesterskap om høsten, før de aller beste møtes i et nasjonalt mesterskap i januar samme skoleår.

 

Arrangørene er også fortsatt Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.

  

Eget kvalifiseringsopplegg for eldste klasse

 

Utøvere i eldste klasse  gjelder både soloutøvere og ensembler  deltar ikke i regionmesterskapene. De sender inn videopptak av seg selv, som juryen så vurderer og avgjør om kvalifiserer deltakeren for semifinalespill i det nasjonale mesterskapet. Hvem som får delta i det nasjonale mesterskapet, avgjøres innen medio november.

 

Den eldste klassen er for musikkstudenter/musikkutøvere fra 19 år og til og med 25 år. Her er det hvert år mulig å delta i samtlige UMM-disipliner, som er stryk, messingblås, treblås, slagverk, piano, gitar, sang, åpen klasse (akkordeon/harpe/kirkeorgel) og kammermusikk.

 

De beste deltakerne i innledende runde går altså til semifinalespill i det nasjonale mesterskapet (mer om dette i siste del av artikkelen), der de konkurrerer videre innenfor sin disiplin. Alle deltakere får en skriftlig tilbakemelding og poengsum fra juryen. Bare de som går videre til det nasjonale mesterskapet får sine navn offentliggjort.

 

Regionmesterskap ti steder

 

For UMM-deltakerne under 19 år, begynner mesterskapet med deltakelse i ett av de ti regionmesterskap som arrangeres i henholdsvis, Tromsø, Mosjøen, Stjørdal, Ålesund, Bergen, Sandnes, Kristiansand, Larvik, Oslo/Sandvika og Lillehammer.

 

I forbindelse med seks av regionmesterskapene kan deltakerne velge å delta i en konkurransefri klasse, kalt konsertklassen. Alle deltakerne får uansett tilbakemeldinger fra en jury, noe de kan lære av og bruke videre i sin øving.

 

Disiplinene for deltakere under 19 år – klasse 1, 2, 3, A og B – er denne sesongen stryk, sang, gitar, messingblås, treblås, slagverk og kammermusikk.

 

Nasjonalt mesterskap i januar 2021

 

Semifinaler arrangeres 22.–23. januar 2021 på Norges musikkhøgskole i Oslo. Etter semifinalene plukkes så et utvalg solister og ensembler ut til deltakelse på prisvinnerkonserten søndag 24. januar kl. 10.00. Der deltar de beste førsteprisvinnerne i klassene 1, 2, 3, A og B samt inntil fem deltakere fra klasse 4 og inntil tre ensembler fra klasse C. Etter den konserten kåres blant annet Årets talent (flere deltakere belønnes med denne tittelen) og Årets musiker.

 

Tekst: Egil Hofsli    Foto: Rich Smith/Unsplash (Utlagt: 12. oktober 2020)