Nasjonalt mesterskap

Nasjonalt mesterskap 2020/2021 - Finalekonsert i september

OSLO: På grunn av koronapandemien har årets nasjonale mesterskap blitt annerledes enn normalt. Semifinalerunden ble gjennomført i mars, mens Finalekonserten skal finne sted 4.-5. september 2021.


Finalekonserten, der blant annet Årets talenter og Årets musiker kåres, med deltakelse av de beste første prisvinnere av klassene 1, 2 og 3 i alle disipliner, kammermusikk A og B samt inntil fem deltakere fra klasse 4 og inntil 3 deltakere fra klasse C, planlegges som fysisk arrangement 4.-5. september på Norges musikkhøgskole i Oslo.

 

Nasjonalt mesterskap 2021/2022

Nasjonalt mesterskap foregår årlig på Norges musikkhøgskole i Oslo i januar – fredag, lørdag og søndag i uke 3. De som kvalifiserte seg i de regionale mesterskapene eller videoopptak klasse 4 og klasse C høsten før, møtes her til «videre dyst».

 

I 2022 arrangeres semifinaler 21. januar 2022 fra kl. 09.00 og 22. januar 2022 fra kl. 09.00 i Lindemansalen, Levinsalen og Sandvoldsalen.

 

Kvalifisering til det nasjonale mesterskapet skjer via de regionale mesterskapene for klasse 1, 2, 3, A og B. Klasse 4 og C har kvalifisering gjennom videoopptak. Deltakere som er kvalifisert til det nasjonale mesterskapet, får en bekreftelse om dette – og 1. desember 2021 som påmeldings- og betalingsfrist.

 

Deltakeravgifter

 

Nasjonalt mesterskap: Kr 600,- for solister og kammermusikkgruppe med inntil tre deltakere.


For større kammermusikkgrupper Kr 600,- pluss 100,- per musiker utover tre.

 

Repertoar i nasjonalt UMM

 

Et selvvalgt repertoar med tydelig musikalsk variasjon, og minimum to verk. Dersom dette ikke overholdes, kan det trekkes i poengsummen. Verket må være skrevet eller arrangert for det aktuelle instrument, eller kammermusikkgruppens besetning.

 

I nasjonalt mesterskap framføres hele programmet innenfor de tidsrammer som er beskrevet under.

 

Det må være forskjellig repertoar i solo og kammermusikkgruppe for dem som deltar i begge. Det er mulig å spille repertoar fremført på regionalt mesterskap på det nasjonale mesterskapet.

 

Endelig repertoar meldes til arrangøren via tilsendt lenke innen 1. desember 2021.

 

Rammer for spilletid ved nasjonalt UMM

 

Solister

 

 • Klasse 1: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse 2: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse 3: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse 4: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter

Kammermusikkgruppe

 

 • Klasse A: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse B: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse C: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter

Det kan trekkes i poengsummen dersom maksimumstiden blir overskredet, eller om minimumstid ikke overholdes. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom maksimumstiden blir overskredet.

 

Todelt nasjonalt mesterskap

 

Nasjonalt mesterskap har to nivåer: Semifinaler og finalekonsert. Det er viktig at utøveren velger repertoar som innfrir reglement på de ulike nivåene.

 

Nasjonalt mesterskap foregår årlig på Norges musikkhøgskole i Oslo i januar – fredag, lørdag og søndag i uke 3. De som kvalifiserte seg i de regionale mesterskapene eller videoopptak klasse 4 og klasse C høsten før, møtes her til «videre dyst».

 

I 2022 arrangeres semifinaler 21. januar 2022 fra kl. 09.00 og 22. januar 2022 fra kl. 09.00 i Lindemansalen, Levinsalen og Sandvoldsalen.


Alle spiller hele programmet sitt innenfor de tidsrammer som er beskrevet over.

 

Informasjon om fordeling av spilletider over de to dagene vil bli å finne i app-en program.no og på nettstedet umm.no.

 

Fredag spiller:

 

 • Klasse 4, solo
 • Messing, alle klasser
 • Klasse C, kammermusikk
 • Treblås, klasse 3
 • Piano, utvalgte klasser

Lørdag spiller:

 

 • Åpen klasse, alle klasser
 • Piano, utvalgte klasser
 • Slagverk, alle klasser
 • Kammermusikk, klasse A og B
 • Treblås, klasse 1 og 2

Resultater fra finalene fredag og lørdag presenteres lørdag kveld på Festkonserten (tidligere kalt Europeisk konsert).

Finalekonsert arrangeres søndag 23. januar 2022 fra kl. 10.00.

 

De beste førsteprisvinnerne i klassene 1, 2, 3, 4, A og B samt inntil fem deltakere fra klasse 4 og inntil tre ensembler fra klasse C, deltar på Prisvinnerkonserten. Etter denne konserten kåres blant annet vinnere av de ulike aldersklassene (Årets talenter) og vinner av klasse 4 (Årets musiker).

 

Spilletid er inntil fem minutter i aldersgrupper opp til og med 18 år. Juryen bestemmer repertoar som skal fremføres. For aldersgruppen 19–25 år er spilletid inntil ti (10) minutter og deltakerne velger selv utdrag fra det påmeldte repertoaret.

 

Akkompagnatør

 

Det er bare tillatt med akustisk, «live»-akkompagnement (ikke cd, YouTube o.l.).

 

I det nasjonale mesterskapet kan solister bruke egen akkompagnatør eller en pianoakkompagnatør som UMM stiller til disposisjon. For bruk av UMMs pianoakkompagnatører i nasjonalt mesterskap gjelder følgende:

 

 • Deltakerne får inntil en 45 minutters prøve og akkompagnement under mesterskapet
 • Deltakere utenfor fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark får tilbudet gratis
 • Deltakere fra fylkene Viken, Oslo og Vestfold og Telemark betaler kr 1300,-
 • Det er arrangøren som tildeler akkompagnatør
 • Alle deltakere som ønsker å benytte egen akkompagnatør må selv betale dette

Viktig frist: Bruk av egen akkompagnatør må meldes arrangøren innen 1. desember 2021 i forbindelse med påmelding via tilsendt lenke.

 

Av hensyn til logistikk og oppsett av timeplaner må forbeholde arrangørene seg retten til å be en deltaker om å bytte akkompagnatør i tilfeller der akkompagnatør er ønsket av flere til samme tid.

 

Slagverksinstrument

 

UMM stiller slagverksinstrument til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne selv stille med. Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig, så denne ser behovet.

 

Juryering nasjonalt mesterskap – semifinaler:

 

 • Førstepris
 • Andrepris
 • Tredjepris

Om det oppnås førstepris av flere enn én deltaker i klassene 1, 2, 3, innenfor de respektive disipliner samt A og B, velger juryen en vinner som går videre til Finalekonsert. For klasse 4 er det inntil fem førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert. I klasse C er det inntil tre førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert.


Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres.

 

Juryering nasjonalt mesterskap – finalekonsert:

 

Finalekonsertens jury kårer følgende vinnere:

 

 • Årets talent – klasse 1
 • Årets talent – klasse 2/A
 • Årets talent – klasse 3/B
 • Årets musiker – klasse 4
 • Beste kammermusikkgruppe – klasse C