Juryer i nasjonalt mesterskap

Informasjon

Merk: Denne informasjonen gjelder for juryer i semifinaler. Egne retningslinjer gjelder for jury under finalekonserten. 

 

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk for alle under 26 år. UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.  

 

Det arrangeres regionale mesterskap i november for deltakere til og med 18 år, og førsteprisvinnere herfra kvalifiserer seg til det nasjonale mesterskapet. De eldste deltakerne (18-25 år) kvalifiserer seg til nasjonalt mesterskap gjennom videoopptak. Det er konkurranseklasser for både solister og kammermusikkgrupper. 

 

Som jurymedlem i semifinalene i nasjonalt mesterskap er din oppgave å gi tilbakemelding og pris til deltakerne. En viktig del, og motivasjon, for unge utøvere å delta i UMM er få konstruktive tilbakemeldinger fra jurymedlemmene. Samtidig er denne tilbakemeldingen viktig for juryarbeidet med tanke på å vurdere hver enkelt deltaker til en pris. 

 

Det er ikke forventet at du som jurymedlem skal sette deg inn i repertoaret som spilles på forhånd. 

 

Tilbakemelding 

 

Vurdering skal gis i tre hoveddeler: 

 • Tolkning 
  I denne delen omtales utøverens kapasitet rundt rytmikk, stilforståelse, formsans, kreativitet og tekstforståelse (sangere). 
 • Solister: Teknikk/instrumentbeherskelse
  I denne delen omtales utøverens kontroll av artikulasjon, intonasjon, dynamikk, klangbehandling og teksting (sangere). 
  Kammermusikk: Samspill 
  I denne delen omtales utøvernes kontroll av artikulasjon, intonasjon, dynamikk, klangbehandling i samspill med hverandre. 
 • Formidlingsevne
  I denne delen omtales utøverens evner rundt sin personlighet, tilstedeværelse og overskudd i fremføringen. 

Under annet kan dere skrive andre kommentarer til utøveren. 

 

Viktige fokusområder for vurderingen: 

 • Det å delta skal være en positiv opplevelse for deltakeren 
 • Inspirere og motivere til videre satsing og utvikling. 
 • Jurytilbakemeldingene skal være konkrete om hva som kan jobbes med videre. 

 

Priser 

I semifinalene vurderes deltakerne til én av følgende priser (nytt system i 2022): 

 

 • Førstepris 
 • Andrepris 
 • Tredjepris 

Om det oppnås førstepris av flere enn én deltaker i klassene 1, 2, 3, innenfor de respektive disipliner samt A og B, velger juryen en vinner som går videre til Finalekonsert. For klasse 4 er det inntil fem førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert. I klasse C er det inntil tre førsteprisvinnere som kan gå videre til Finalekonsert. 

 
Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres. 

 

Program.no 

 

Hvert enkelt jurymedlem skal legge inn sine tilbakemeldinger til deltakerne i portalen program.no. Du vil få brukernavn og passord tilsendt på e-post i forkant. Systemet er arbeidsbesparende, enkelt å bruke, og manual er tilgjengelig. 

 

Du må derfor stille med egen bærbar datamaskin på arrangementsdagen. Meld fra til arrangør hvis dette er en utfordring. 

 

 • Skriv tilbakemeldingene på deltakerne direkte inn underveis i arrangementet 
 • Kommentarene skal være punktvis som beskrevet ovenfor (tolkning/teknikk/formidling/annet).
 • Juryen skal enes om felles pris, og det er arrangør som registrerer resultatet i systemet (program.no) 

Reglement 

 

Det er viktig at jurymedlemmer har satt seg inn i reglementet for UMM. Se spesielt det som gjelder UMMs nasjonale mesterskap nederst i reglementet, herunder repertoar, spilletid og juryering.