Reglement

Reglement for Ungdommens musikkmesterskap 2024–2025

Disiplinene i 2024–2025 er 

 

 • Klasse 1 og 2: Piano, gitar, treblås, messing, slagverk og åpen klasse (akkordeon, harpe og kirkeorgel)
 • Klasse A og B: Kammermusikk 
 • Klasse 3: Alle disipliner 
 • Klasse C: Kammermusikk 

 

> Reglementet for UMM 20242025 som PDF-fil

 

 

Reglement for Ungdommens musikkmesterskap 2024–2025

Innledning

Reglement, klasse 1 og 2, A og B

Reglement, klasse 3 og C

Nasjonalt mesterskap

 

Innledning

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er en konkurranse for barn og unge i alderen 12–25 år (i 2024). I UMM 2024–2025 må deltakerne dermed være født i tidsperioden 19992012. Mer om dette i 2.1. Aldersklasser. 

 

Eldste klasse 3 og C (19–25 år) deltar med videoopptak og har egen påmeldingsfrist. Les om hva som gjelder for denne gruppen i kapitlet 3 Reglement for klasse 3 og C.

 

Klasse 1 og 2, A og B (12–18 år) deltar i regionale arrangement.

 

UMM har i 2024 regionale mesterskap i følgende byer: Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Sandnes, Kristiansand, Larvik og Oslo. Disse finner sted i november.

 

Fagjury avgjør hvem som får mulighet til å delta i semifinale under det nasjonale mesterskapet 17.19. januar 2025. Alle deltakere får en skriftlig tilbakemelding fra fagjury, men det er bare deltakere som kvalifiserer seg til semifinale som blir annonsert.

Nasjonal finale (semifinale og finalekonsert) arrangeres tredje helgen i januar på Norges musikkhøgskole, Oslo. I 2025 skjer dette 17. –19. januar.

Til toppen av teksten

 

Reglement, klasse 1 og 2, A og B

2.1. Aldersklasser

 

Aldersklasser, solist

Klasse 1: For aldersgruppa 12–14 år. Viktig: født i 2010–2012.
Klasse 2: Fra aldersgruppa 15–18 år. Viktig: født i 2006–2009.

 

Aldersklasser, kammermusikk

Klasse A ensemble: Maks gjennomsnittsalder er 14 år. Deltakere kan være i alderen 816 år, det vil si født i perioden 20082016. Viktig: Gjennomsnittalderen kan ikke være under 12 år.

 

Klasse B ensemble: Gjennomsnittsalderen skal være 15–18 år. Viktig: Medlemmene skal være født i 2006–2009.

Lærere eller andre voksne har ikke anledning til å være med i en kammermusikkensembler. Ensemblene skal ikke dirigeres.

 

Størrelse på kammermusikkensembler

Fra to til ti (2–10) deltakere i klasse A og B.

 

2.2. Deltakelse

 

Klasse 1, 2, A og B kvalifiserer seg gjennom uttak arrangert i en av landets regioner (Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Sandnes, Kristiansand, Larvik og Oslo), hvor det arrangeres kvalifiseringsrunder.

 

Deltakere kan melde seg på i sin respektive solistklasse og i tillegg i et kammermusikkensemble. Dersom en deltaker i et ensemble blir syk, kan denne erstattes dersom det søkes om dette med legeattest, samtidig som erstatteren oppfyller alderskravet.

 

Alle som har fast bostedsadresse i Norge eller har oppholdt seg i Norge i minst seks måneder, kan delta.

 

Deltakelse i klasse 1 og 2, A og B gjøres i forhold til regional/ fylkesvis tilhørighet.

 

2.3. Påmelding og deltakeravgift

 

Påmeldingsfrist klasse 1 og 2, A og B: 1. oktober 2024 kl. 23.59.

Påmeldingssted: program.no (app). Lenker dit fins på umm.no.

Påmeldingsstart: 4. juni.  

Relevante nettsteder: umm.no og Ungdommens musikkmesterskaps side på Facebook. 

Påmeldingsfristen er absolutt.

           
Deltakeravgift

Påmeldingsavgift: kr 575,- for solister og kammermusikkgruppe med inntil tre deltakere.

 

For større kammermusikkgrupper Kr 575,- pluss 100,- per musiker utover tre.

 

Avmelding

Deltakere kan når som helst melde seg av. Innbetalt deltakeravgift blir ikke refundert.

 

Akkompagnatør

Akkompagnatør må hyres og eventuelt betales av deltakeren selv.

 

Dersom lokale arrangører tilbyr en annen ordning for akkompagnement, vil det bli gjort kjent for påmeldte deltakere.

 

2.4. Repertoar og spilletid

 

Repertoar

Repertoaret er selvvalgt, og skal ha en tydelig musikalsk variasjon.

 

Verket eller verkene må være skrevet eller arrangert for det aktuelle instrumentet, eller kammermusikkgruppens besetning.

 

Det skal beregnes verk som har en spilletid i henhold til reglementet i konkurransen. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom maksimumstiden overskrides.

 

Det må være forskjellig repertoar i solo og kammermusikkgruppe for dem som deltar i begge. Det er mulig å spille repertoar fremført i et regionalt mesterskap på det nasjonale mesterskapet.

 

Endelig repertoar for det nasjonale mesterskapet meldes til arrangøren via tilsendt lenke innen 5. desember 2024.

 

Rammer for spilletid

Solister

 • Klasse 1: Minimum 6 minutter – maksimum 10 minutter
 • Klasse 2: Minimum 8 minutter – maksimum 10 minutter

Kammermusikkgruppe

 • Klasse A: Minimum 5 minutter – maksimum 10 minutter
 • Klasse B: Minimum 8 minutter – maksimum 10 minutter

 

2.5. Juryering


Alle deltakere i regionale mesterskap får en skriftlig tilbakemelding fra fagjury samt et diplom. Deltakerne får ikke poeng eller prisplassering. Kun deltakere som går videre til semifinale, blir annonsert. Dette skjer i seremonien som avslutter det regionale mesterskapet, deretter i UMMs kommunikasjonskanaler.

 

Til toppen av teksten

 

3 Reglement for klasse 3 og C

3.1. Aldersklasse

 

Klasse 3 solist og klasse C ensemble: gjennomsnittsalder 19–25 år (skal være født i årene 1999–2005)

 

Størrelser på kammerensembler

 

I klasse C: tre til ti (3–10) deltakere

 

Lærere eller andre voksne har ikke anledning til å være del av et kammermusikk-ensemble. Kammermusikkgrupper skal ikke dirigeres.

 

3.2. Deltakelse

 

Deltakere kan melde seg på i sin respektive solistklasse og i tillegg i én kammermusikkgruppe. Dersom en deltaker i et ensemble blir syk, kan denne erstattes dersom det søkes om dette med legeattest, og at erstatteren oppfyller alderskravet.

 

Alle som har fast bostedsadresse i Norge eller har oppholdt seg i Norge i minst 6 måneder, kan delta.

 

3.3. Påmelding og deltakeravgifter

 

Påmeldingsfrist klasse 3 og C: 1. november 2024 kl. 23.59.

 

Påmeldingssted: program.no (app). Lenker dit fins på umm.no.

 

Påmelding skjer ved innsending av videoopptak.

 

Påmelding åpner: 4. juni.

 

Relevante nettsted: umm.no og Ungdommens musikkmesterskaps side på Facebook. 

 

Påmeldingsfristen er absolutt.

 

Deltakeravgift: Kr 575,- for solister og kammermusikkgruppe med inntil tre deltakere. For større kammermusikkgrupper Kr 575,- pluss 100,- per musiker utover tre.

 

Avmelding
Deltakere kan når som helst melde seg av. Innbetalt deltakeravgift blir ikke refundert.

 

3.4. Videopptak for klasse 3 og C

 

Videoopptaket av hvert verk skal være i ett opptak, og skal ikke være redigert underveis. Opptaket bør ha god lyd- og bildekvalitet.

 

3.5. Spilletid og repertoar

 

Spilletid solister og kammerensemble Klasse 3 og C: Minimum åtte minutter – maksimum ti minutter

 

Det skal beregnes verk som har en spilletid i henhold til reglementet i konkurransen. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom maksimumstiden blir overskredet.

 

Repertoaret er selvvalgt, og skal ha en tydelig musikalsk variasjon.Verket eller verkene må være skrevet eller arrangert for det aktuelle instrumentet, eller kammermusikkgruppens besetning.

 

Det må være forskjellig repertoar i solo og kammermusikkgruppe for dem som deltar i begge. Det er mulig å spille repertoar fremført på regionalt mesterskap på det nasjonale mesterskapet.

 

Endelig repertoar for det nasjonale mesterskapet meldes til arrangøren via tilsendt lenke etter fagjurys beslutning, 5. desember 2024.

 

Juryering

Deltakere blir kvalifisert eller ikke kvalifisert til det nasjonale mesterskapet. Alle deltakere får en skriftlig tilbakemelding fra juryen og et diplom.

 

Bare deltakere som går videre til semifinale, blir synliggjort i UMMs kommunikasjonskanaler.

 

Til toppen av teksten

 

 

Nasjonalt mesterskap

Deltakeravgift

For nasjonalt mesterskap er deltakeravgiften 700 kr for solister og kammermusikkgruppe med inntil 3 deltakere.

 

For større kammermusikkgrupper 700 kr pluss 100 kr per musiker utover tre.

 

Repertoar og rammer for spilletid i nasjonalt mesterskap

I nasjonalt mesterskap framføres hele programmet innenfor de tidsrammer som er beskrevet under. Repertoaret skal bestå av to verk med ulikt uttrykk.

 

Solister

 • Klasse 1: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse 2: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse 3: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter 

Kammermusikkgrupper

 • Klasse A: Minimum 10 minutter – maksimum 15 minutter
 • Klasse B: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter
 • Klasse C: Minimum 15 minutter – maksimum 20 minutter

Det kan trekkes i poengsummen dersom maksimumstiden overskrides eller minimumstid ikke overholdes. Juryen forbeholder seg retten til å avbryte deltakerne dersom maksimumstiden overskrides.

 

Todelt mesterskap

Nasjonalt mesterskap består av to deler: semifinale og finalekonsert. Mesterskapet finner sted på Norges musikkhøgskole i Oslo.

 

Semifinalen

Semifinalen i det nasjonale mesterskapet arrangeres fredag 17. og lørdag 18. januar 2025. Alle deltakere i semifinalen får en jurytilbakemelding, men ikke poeng eller prisplassering. På umm.no og i appen program.no gjøres det kjent hvilke deltakere som er videre til finalekonserten.

 

Finalekonserten

Finalekonserten arrangeres i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole søndag 19. januar 2025.

 

Den beste i alle disipliner i klassene 1, 2, A og B, samt inntil fem deltakere fra klasse 3 og inntil tre ensembler fra klasse C, deltar på finalekonserten. På konserten kåres blant annet vinnere av de ulike aldersklassene (Årets talenter), kammermusikk C og vinner av klasse 3 (Årets musiker).

 

Merk: I klasse C deles det ut pris bare hvis juryen mener noen kvalifiserer for en pris.

 

Spilletid i finalekonserten er inntil fem (5) minutter i aldersgrupper opp til og med 18 år, Juryen bestemmer repertoar som skal fremføres.

 

For aldersgruppen 19–25 år er spilletid inntil ti (10) minutter og deltakerne velger selv utdrag fra det påmeldte repertoaret.

 

Prisseremoni finner sted i Lindemansalen, NMH, samme ettermiddag søndag 19. januar.

 

Merk: Det er begrenset plass i Lindemansalen, og en slipper inn publikum så lenge det er ledige sitteplasser i salen.

 

Årets deltakere i finalekonserten, programmet og omtale av jurymedlemmene finner du i mobilappen program.no. Du finner appen ved å søke opp program.no i Play Butikk (Google/Android) eller App Store (Apple/iPhone).

 

Akkompagnatør

Det er bare tillatt med akustisk, «live»-akkompagnement. Det er altså ikke tillatt med akkompagnement fra cd, YouTube o.l.

I det nasjonale mesterskapet kan solister bruke egen akkompagnatør eller en akkompagnatør som UMM stiller til disposisjon.

 

For bruk av UMMs egne akkompagnatører i nasjonalt mesterskap gjelder følgende:

 

 • Deltakere utenfor fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark får tilbudet gratis
 • Deltakere fra fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo og Vestfold og Telemark betaler kr 1400,-
 • Deltakerne får inntil en 45 minutters prøve og akkompagnement under mesterskapet
 • Det er arrangøren som tildeler akkompagnatør
 • Alle deltakere som ønsker å benytte egen akkompagnatør må selv betale dette.

Viktig frist

Bruk av egen akkompagnatør må meldes arrangøren innen 5. desember 2024 i forbindelse med påmelding via tilsendt lenke.

 

UMM forbeholder seg retten til å be en deltaker om å bytte akkompagnatør av hensyn til logistikk.

 

Slagverksinstrument

UMM stiller slagverksinstrument til disposisjon så langt som mulig. Det som ikke kan skaffes må deltakerne selv stille med. Vennligst send inn liste til arrangøren så tidlig som mulig, så denne ser behovet.

 

Juryering – semifinale

Alle deltakere får juryens skriftlige tilbakemelding.

 

Juryen velger én vinner som går videre til finalekonsert i klassene 1 og 2 innenfor de respektive disipliner, samt A og B.

 

For klasse 3 er det inntil fem solister som kan gå videre til finalekonsert.

 

I klasse C er det inntil tre ensembler som kan gå videre til finalekonsert.

 

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke omgjøres. Bare deltakere som blir tatt ut til finalekonserten, blir annonsert.

 

Juryering – finalekonsert

Finalekonsertens jury kårer følgende vinnere:

 

 • Årets talent – klasse 1/A
 • Årets talent – klasse 2/B
 • Årets musiker – klasse 3
 • Beste kammermusikkgruppe – klasse C

Til toppen av teksten