Comeback for UMM – med noen endringer

Etter et utviklingsår uten verken regionale eller nasjonalt mesterskap, blir det på nytt Ungdommens musikkmesterskap (UMM) i 2024–2025. Noen endringer i opplegget blir det, men mesterskapet vil være meget gjenkjennbart for de aller fleste.

 

I nasjonal arbeidsgruppe for UMM er det glede over å kunne annonsere at det blir UMM igjen. – Vi ser veldig fram til å arrangere UMM på nytt, sier prosjektleder for UMM, Rønnaug Rummelhoff Bakke, som til daglig er rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

 

Hun forteller at nettstedet umm.no i løpet av mai vil oppdateres for det kommende mesterskapet. Påmeldingsportalen åpner 1. juni – på umm.no.

 

UMM eies av Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges musikkhøgskole.

 

Dette er nytt

 

Allerede kommende mesterskapssesong blir det noen endringer i arrangementsopplegget, i tråd med anbefalingene for arbeidsgruppen for UMM i framtida. Arrangøren vil i UMM 2024–2025 legge grunnen for flere endringer og fornyelser som en håper å innføre i løpet av de nærmeste mesterskapene.

 

Det som blir nytt fra og med UMM 2024–2025, er at nedre aldersgrense for solister flyttes opp til det året en fyller 12 år (for UMM 2024–2025 vil det si født senest i 2012, red.mrk.). Rangering og jurybedrømmelse vil være bli noe endret. Det vil også gjennomføres noen «pilotprosjekt» når det gjelder formen for de regionale arrangementene.

 

Klasseinndeling blir nå slik

 •  
 • Solist, klasse 1: Fra det kalenderåret deltaker fyller 12 år. I UMM 2024–2025: Født innen 31. desember 2012. 
 • Solist, klasse 2: Fra det kalenderåret deltaker fyller 15 år. I UMM 2024–2025: Født innen 31. desember 2009. 
 • Solist, klasse 3: Fra det kalenderåret deltaker fyller 19 år. I UMM 2024–2025: Født innen 31. desember 2005.

Øvre aldersgrense: 25 år. 

 

 • Ensemble, klasse A: Maks alder for en ensemblemusiker i klasse A er 14 år (Merk: også musikere under tolv år kan delta i ensemble)
 • Ensemble, klasse B: Gjennomsnittsalder 15–18 år
 • Ensemble, klasse C: Gjennomsnittsalder 19–25 år (Merk: musikerne skal være født i 1999–2005)

For ensembler som har deltakere i ulik alder, er det gjennomsnittsalderen som teller. 

 

Disipliner i 2024–2025, kvalifisering og deltakeravgift

 

 • Piano, åpen klasse (akkordeon, kirkeorgel og harpe), gitar, treblås, messingblås og slagverk samt kammermusikk.
 • Klasse 1 og 2 samt klasse A og B kvalifiserer seg gjennom regionale mesterskap høsten 2024.
 • Klasse 3 og C kvalifiserer seg med innsendt video innen 1. november 2024.
 • Deltakeravgift: Kr. 550,- i de regionale mesterskapene og ved innsendt video, kr. 650,- i det nasjonale mesterskapet.

Datoer

 

 • De regionale mesterskapene arrangeres i uke 45 og 46 (i november 2024). Detaljer om dato for disse, blir klare innen 15. mai.
 • Dato for det nasjonale mesterskapet: Som før – tredje helga i januar. I 2024–2025 vil det si 17.–19. januar 2025, på Norges musikkhøgskole i Oslo
 • Påmeldingsportal åpner 1. juni 2024 og stenger ved midnatt 1. oktober 2024.

 

Anbefalelsesrapporter

 

Arrangøren anbefaler alle interesserte å lese de to anbefalelsesrapportene som er levert nasjonal styringsgruppe, henholdsvis i mai 2023 og mars 2024. Det er innhentet mye kunnskap om hva feltet ønsker seg av UMM samt hva unge musikere trenger for å lære og oppleve motivasjon og mestring gjennom UMM.

 

Anbefalelsesrapport (fra nasjonal styringsgruppe)  mars 2023

Anbefalelsesrapport (fra nasjonal arbeidsgruppe)  mars 2024

 

Tekst og illustrasjon: Egil Hofsli   Grafisk design: iStock  Publisert: 22. april 2024