Digital regional løsning godt mottatt – nasjonalt mesterskap blir også digitalt

OSLO: Koronapandemien førte til at de ti regionale mesterskapene i UMM 2020–2021 ble omgjort til digitale arrangement. Løsningen ble godt mottatt av deltakerne, som i svært stor grad valgte å delta i «plan B».

 

Bildet: Magnus von Brandis (f.v.), Amanda Noor Vatn og Rebekka Plagge Rist-Larsen har kvalifisert seg til det nasjonale mesterskapet i UMM 2020-2021.

 

Nå viser resultatene fra disse mesterskapene, at alle regioner har kvalifiserte deltakere til nasjonalt mesterskap. Dette arrangeres også digitialt (iallfall delvis), og først i mars 2021. Mer om dette til slutt i artikkelen.

 

Ti digitale regionale mesterskap samt digital kvalifisering også for eldste klasse solo og kammermusikk (som også i utgangspunktet skulle foregå digitalt, red.anm.), er gjennomført. Beslutningen om digitale regionale mesterskap ble tatt kort tid før de skulle vært gjennomført fysisk, og alle deltakerne fikk to uker på seg til å levere videoopptak til juryvurdering.

 

– Svært gledelig med så god oppslutning

 

– Da er det svært gledelig å registrere at deltakelsen på de regionale mesterskap ble svært god. Det forteller oss at det var viktig å tilrettelegge for digitale mesterskap, sier Rut Jorunn Rønning, prosjektleder for UMM og rådgiver i Norsk kulturskoleråd, som arrangerer UMM sammen med Musikkpedagogene Norge, Norges musikkhøgskole og Norges Musikkorps Forbund.

 

– Det var særdeles viktig å tilrettelegge en arena hvor deltakerne fikk muligheten til å vise hva de har jobbet med fram mot de regionale mesterskapene, sier Rønning.

 

Tidsfrister har blitt forskjøvet, men innen slutten av uke 50 (andre uke i desember, red.anm.) skal alle deltakere ha mottatt sine jurytilbakemeldinger og fått tilbakemeldinger om priser, poeng og hvem som går videre til det nasjonale mesterskapet – som det per nå er en plan om å arrangere delvis digitalt, delvis som et fysisk arrangement:

 

Totalt er det 127 solister og 20 kammermusikkgrupper som får muligheten til å delta i den digitale delen av det nasjonale mesterskapet som vil gjennomføres i løpet av mars. Alle regioner har kvalifiserte deltakere til det nasjonale mesterskapet. Totalt 110 solister og 14 kammermusikkgrupper har kvalifsert seg via de regionale mesterskapene.

 

Fra kvalifiseringsrunden i eldste klasse er det 17 solister og 6 kammermusikkgrupper som går videre.

 

Finalekonsert i september 2021

 

Endelig avslutning av UMM 20202021 er planlagt med en fysisk finalekonsert, helga 4.–5. september i Oslo, med alle vinnere av alle klasser i de ulike disipliner.

 

–  Ut fra prestasjonene på den konserten, vil Årets talenter samt Årets musiker bli kåret, forteller prosjektleder Rut Jorunn Rønning.

 

Alle resultater fra de regionale mesterskapene finner du i app-en program.no, som kan lastes ned fra Google Play og App Store.

 

Mer informasjon om det nasjonale mesterskapet, kommer på nettstedet umm.no senere.

 

Følg også gjerne med på de regionale sidene på nettstedet, for mer detaljert informasjon fra de regionale mesterskapene.

 

Tekst og foto (von Brandis og Noor Vatn): Egil Hofsli

Foto (Plagge Rist-Larsen): gigz.no

(Utlagt: 9. desember 2020)