EMCY - bra for UMMs prisvinnere

The European Union of Music Competition for Youth, EMCY, er den europeiske paraplyorganisasjonen for mer enn 60 nasjonale og internasjonale musikkonkurranser for barn og ungdom.

 

Organisasjonen ble grunnlagt i 1970 som en union av nasjonale musikkonkurranser for å videreutvikle musikkutdanningen og for å fremme talent på et semiprofesjonelt nivå i europeisk sammenheng. Fra 1992 har også internasjonale konkurranser kunnet bli medlem.

 

En av EMCYs hovedoppgaver er å bruke, videreutvikle og fremme "Quality Standards" i medlemskonkurransene. EMCY er og skal være et kvalitetsstempel, en garanti for høy standard og kvalitetssikring. Dette gjøres i samsvar med de spesifikke mål og tradisjoner som følger hver enkelt konkurranse. Unge utøvere, deres lærere, musikkarrangører og musikkelskere må kunne føle seg trygge i forhold konkurranser som er tilsluttet EMCY- fellesskapet.

 

Ungdommens Musikkmesterskap er knyttet til EMCY gjennom Musikkpedagogene Norge. UMM har i årenes løp etablert et forhold til mange medlemsland og konkurranser. Gjennom dette nettverket kan UMM tilby sine prisvinnere konserter i utlandet.

 

Samtidig tar UMM i mot prisvinnere fra disse landene til UMMs årlige Europeisk Konsert.

 

UMMs viktigste samarbeidspartnere er:

 

Tone Wernø, som sitter i styret i Musikkpedagogene Norge, representerer Norge i EMCY.