Sesong for regionale mesterskap - men alle fysiske arrangement avlyst

OSLO: November er sesongen for regionale mesterskap i Ungdommens musikkmesterskap. Dessverre har den tiltakende koronapandemien ført til at samtlige ti mesterskap er avlyst. Men de påmeldte deltakerne får likevel muligheter til spille for en jury.

 

Siste: På grunn av den for tida tiltakende koronapandemien i Norge, er alle regionale UMM avlyst.  Alle deltakere får tilbud om å delta via videoopptak, med påfølgende bedømming og skriftlig tilbakemelding fra jury.

 

Samtlige planlagte fysiske arrangement erstattes altså med en form for digitalt mesterskap.

 

– Dette er en løsning vi ønsker å gjennomføre for å sikre at alle som har forberedt seg og øvd iherdig fram mot kommende UMM arrangement, skal få muligheten til å fremføre og få en vurdering og tilbakemelding fra en kvalifisert jury. Opptakene blir ikke offentliggjort, de blir bare delt med juryen, sier Rut Jorunn Rønning, prosjektleder for UMM.

 

– Vi forstår at alle ikke har optimalt opptaksutstyr og kanskje heller ikke tilgang på de beste lokaler for et videopptak, derfor er ikke kvaliteten på opptakene avgjørende. Derfor er det i orden at opptak for eksempel gjøres med en smart telefon eller nettbrett, sier Rønning. Informasjon om hvordan og når opptak skal gjøres, går nå ut til alle deltakerne i mesterskap som avlyses.

 

I høstens regionale mesterskapene har 279 solister meldt seg på for å spille for både jury og publikum. I tillegg er det påmeldt 46 kammermusikkinnslag, med 148 musikere involvert i disse ensemblene.

 

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er et mesterskap for unge musikere, inntil 25 år, som vil være med og konkurrere i et utvalg disipliner, som varierer fra år til år. UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.

 

Totalt er nærmere 500 unge musikere er påmeldt til Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021. De fleste for å delta i ett av høstens ti regionale mesterskap, mens de eldste forsøker å kvalifisere seg til det nasjonale mesterskapet via en egen kvalifiseringsvei. Og noen skal bare framføre, ikke konkurrere.

 

Disiplinene for deltakere under 19 år – klasse 1, 2, 3, A og B – er denne sesongen stryk, sang, gitar, messingblås, treblås, slagverk og kammermusikk.

 

Gjeldende informasjon om de regionale mesterskapene

 

Spillelistene og repertoaroversikt for regionmesterskapene var opprinnelig utlagt i appen program.no samt på de regionale sidene på nettstedet umm.no.

 

I forbindelse med seks av regionmesterskapene kan deltakerne velge å delta i en konkurransefri klasse, kalt konsertklassen. Alle deltakerne får uansett tilbakemeldinger fra en jury, noe de kan lære av og bruke videre i sin øving.

 

Nasjonalt mesterskap i januar 2021

 

Semifinaler i det nasjonale mesterskapet skal etter planen arrangeres 22.–23. januar 2021 på Norges musikkhøgskole i Oslo. Etter semifinalene plukkes så et utvalg solister og ensembler ut til deltakelse på prisvinnerkonserten søndag 24. januar kl. 10.00. Der deltar de beste førsteprisvinnerne i klassene 1, 2, 3, A og B samt inntil fem deltakere fra klasse 4 og inntil tre ensembler fra klasse C.

 

Etter den konserten kåres blant annet Årets talent (flere deltakere belønnes med denne tittelen) og Årets musiker.

 

Tekst og foto: Egil Hofsli   (Utlagt: 29. oktober 2020, sist oppdatert 6. november 2020)