Mor og datter Røynesdal - begge med UMM-erfaring

OSLO: Tora Elvida Røynesdal er semifinalist i årets Ungdommens musikkmesterskap, med bratsj som instrument - som også hennes morfar spilte. Ved klaveret akkompagnerer mor Ingrid Røynesdal, som selv deltok i UMMs forgjenger, Ungdommens pianomesterskap. 

 

Tora Elvida (14) er sågar opptalt etter sin morfar, Tor Røynesdal, som var solobratsjist i Trondheim Symfoniorkester. Hun plukket opp bratsjen som elev ved Majorstuen skole, på særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk. Der må elevene med fiolin som førsteinstrument i åttendeklasse velge seg ett instrument til, og veien til bratsjen var da ikke lang for Tora Elvida.

 

Hun trives med å utøve musikk på begge instrument, men kanskje må hun gjøre et valg etter hvert, slik mor Ingrid i sin tid måtte, mellom tennis og klaver, iallfall i hva hun skulle satse mest på i hvilken rekkefølge.

 

Ingrid Røynesdal satsa iallfall på tennisen i flere år, og tok på 90-tallet 14 norgesmesterskapstitler i aldersbestemte klasser. Men senere studerte hun klaver på Barratt Due musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole fra 1998 til 2005. Parallelt med klaverutdannelse tok hun mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I dag er Ingrid direktør i Oslo-Filharmonien, på tiende året.

 

Ingrid Røynesdal deltok i Ungdommens pianomesterskap i 1993, og ble da belønna med en førstepris for sitt spill under det arrangementet.