Nasjonal semifinale blir digital - nasjonal finale blir fysisk

OSLO: Ungdommens musikkmesterskap skal også i 2022 være en trygg arena for deltakerne. På grunn av koronapandemien vil semifinalen i det nasjonale mesterskapet derfor bli gjennomført digitalt – i mars 2022, mens finalen planlegges som et fysisk arrangement 8. mai.

 

– På grunn av den pågående koronapandemien med store smitteutbrudd og tydelige anbefalinger, føringer og restriksjoner fra myndighetene, vil vi legge opp til en tilrettelagt og garantert sikker arena for våre deltakere, sier Kjellaug Kornstad, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Ungdommens musikkmesterskap (UMM) sammen med Knut Øverland, også han rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

 

Dette gjelder nå for det nasjonale mesterskapet i UMM 20212022, som etter opprinnelig plan skulle arrangeres på Norges musikkhøgskole i Oslo 21.–23. januar 2022.

 

Det fysiske arrangementet i januar 2022 deles nå opp i to arrangement. Først arrangeres semifinalen digitalt, på samme måte som i år. – De kvalifiserte deltakerne sender inn videoopptak innen 1. mars 2022. Opptakene vil som i et "normalt" mesterskap blir vurdert av juryer innen hver disiplin. Resultatene vil bli annonsert i løpet av mars, nøyaktig dato kommer vi tilbake til, sier Kjellaug Kornstad. 

 

De beste førsteprisvinnerne fra hver klasse vil deretter inviteres til en fysisk nasjonal finalekonsert. Denne vil foregå på Norges musikkhøgskole søndag 8. mai 2022.

 

Alle kvalifiserte deltakere skal nå ha fått skriftlig informasjon om endringene fra UMMs prosjektledelse.

 

Tekst: Egil Hofsli (Utlagt: 17. desember 2021)