Prisutlysning fra Ånun Lund Rej Minnefond for 2023

OSLO: Også i 2023 skal Ånun Lund Rej Minnepris utdeles, for å inspirere barn og unge til kreativ utvikling innen klassisk musikk, utøvelse og komponering samt billedkunst, kreativ skriving og mellommenneskelig forståelse.

 

I 2022 ble det utdelt to stipend, til Håvard Breistein (valthornist) fra Bjørnafjorden og Ib Lauritz Jenssen Smørås (komponist) fra Oslo – se bildene. Begge fikk 20 000 kroner i stipend.

 

Søknadsfrist i 2023 er 1. mai, og du finner søknadsskjema og annen informasjon på anunminnefond.no. Utdeling av stipend foretas vanligvis i begynnelsen av september, men dette kan variere fra år til år.

  

Øvre aldersgrense på søketidspunkt er 15 år, og stipendet kan utdeles til barn og unge som bor i Norge. Midlene kan brukes på måter som bidrar til å videreutvikle den enkeltes særskilte interesser og anlegg.

 

I beskrivelsen av hva som vektlegges når stipendmottakerne skal velges, står det følgende: 

 

"Det er det eksepsjonelt skapende, barnets potensial og de menneskelige sider, som særlig teller. Bidragene blir derfor ikke veid og målt på samme måte som på en eksamen eller i mange konkurranser. (...) Søkerne bes fortelle om seg selv, motivasjon, interesser og verdier."

 

Omkom ti år gammel

 

Stiftelsen som står bak minnefondet ble opprettet i 1991 (første pris utdelt i 1992, red.anm.) av foreldrene til Ånun Lund Rej, som ti år gammel omkom i en taubaneulykke i de sveitsiske alpene i 1990. Ånun - som blant annet var elev ved Oppegård kulturskole - viste i løpet av sitt korte liv en glødende interesse for en rekke kunstneriske og vitenskapelige områder.

 

Stiftelsen har som formål å inspirere barn og unge i en grunnleggende viktig fase til kreativitet, entusiasme, nysgjerrighet og talentutvikling innenfor klassisk musikkutøvelse og komponering, tegning/maling og kreativ skriving. Det skal være i tråd med Ånuns interesser og idealer, at det årlig deles ut stipend til barn og unge. Siden minnefondet ble opprettet er det utdelt over én million kroner.

 

Blant tidligere stipendmottakere fins Alma Felicia Kraggerud, Birgitta Elise Oftestad, Ludvig Gudim, Joakim Røbergshagen, Guro Kleven Hagen, Sonoko Miriam S. Welde, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Håvard Breistein, Ingeborg Christophersen, Sara og Catharina Chen, Frida Fredrikke W. Wærvågen, Vilde Frang og Ingrid Røynesdal.

 

Tekst: Egil Hofsli  Foto: privat  (Utlagt: 3. mars 2023)