UMM-spørring for å gjøre UMM enda bedre

Ungdommens musikkmesterskap (UMM) skal bli et enda bedre arrangement for enda flere, og da må det utvikling til, tenker arrangørene av UMM. Nå går de ut med en spørring for å få mer kunnskap og gode innspill om hvordan en gjør UMM enda bedre.

 

UMMs arrangører er Musikkpedagogene Norge, Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole. Ungdommens musikkmesterskap har som målsetting å være en viktig utviklings- og synlighetsarena for talenter mellom 6 og 25 år innen klassisk musikk/klassisk spillestil.

 

Informasjon om spørringen er sendt til landets kulturskoler, musikk-, dans- og dramalinjer ved videregående skoler, relevante instanser innen UH-sektoren, korps med flere.

Her er lenke til spørringa, for deg som enten er musiker i alderen 625 år innen klassisk musikk/klassisk spillestil, eller er lærer eller foresatt til noen i mesterskapets deltakermålgruppe:

 

> Spørring om Ungdommens musikkmesterskap (UMM)

Svarfrist: 31. oktober 2022.

 

Merk: Arrangørene vil også gjerne ha svar fra unge musikere i klassisk musikk/klassisk spillestil i alderen 6–25 år som aldri har deltatt i UMM.

 

UMM-arrangørene håper denne spørringa skal resultere i mange viktige svar om elever, læreres og foresattes erfaringer med og oppfatninger om UMM samt forslag om hvordan UMM skal være i framtida.

 

I løpet av høsten 2022 vil UMM-arrangørene utarbeide noen anbefalinger for hvordan UMM skal utvikle seg i fremtiden.

 

– Vi håper infromasjonen om spørringa blir formidlet videre til flest mulig, og at når fram til alle lærere innen klassisk musikk, alle elever og lærere generelt samt dem som er knyttet til ulike fordypningsprogram og talentprogram. Det er viktig at vi får inn mange svar fra alle ulike, aktuelle hold, sier Rønnaug Rummelhoff Bakke, prosjektleder for UMM og rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

 

Spørringen gjennomføres i oktober 2022. Innen utgangen av året skal ei arbeidsgruppe komme med anbefalinger om UMM i framtida.

 

Har du spørsmål om spørringen, kan du kontakte prosjektleder Rønnaug Rummelhoff Bakke, via e-post ronnaug.bakke@kulturskoleradet.no.

 

Tekst og illustrasjon: Egil Hofsli   (Utlagt: 3. oktober 2022)