Stipendutlysning fra Ånun Lund Rej Minnefond

OSLO: Også i år skal Ånun Lund Rej Minnefond utdele stipend for å inspirere barn og unge til kreativ aktivitet, nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og mellomfolkelig forståelse. Unge klassiske musikere er i «målgruppa» for denne stipendordningen.

På bildet: Birgitta Elisa

Oftestad, som mottok stipend fra

Ånun Lund Rej Minnefond i 2014.

 

Tildelingene har de siste årene vært på mellom 20 000 og 30 000 kroner, normalt fordelt på to til fire stipendmottakere. Men under helt spesielle omstendigheter kan det også utdeles bare ett stipend årlig - som i fjor, da Simen Aabrekk mottok stipendet.

 

Søknadsfrist er 1. mai, og du finner søknadsskjema og annen informasjon på anunminnefond.no.

 

- Det å få dette stipendet hjalp meg videre og ga meg inspirasjon til å øve og spille enda mer. Og jeg kjenner at jeg har blitt en del av en stor musikerfamilie. Alle er sammen om musikken, og det er fint å vite at det er mange der ute som har den samme lidenskapen som meg, sier Birgitta Elise Oftestad, cellisten fra Oslo som fikk stipend fra Ånun Lund Rej Minnefond i 2014.

 

Målgruppen for stipendet er barn og unge som legger for dagen kreativitet og entusiasme innen klassisk musikk, komposisjon, tegning/maling, skriving eller prosjekt om andre kulturer.

 

Øvre aldersgrense på søketidspunkt er 15 år i musikk og 12 år på øvrige felt. Midlene kan brukes på måter som bidrar til å videreutvikle den enkeltes særskilte interesser og anlegg.

 

Omkom ti år gammel

 

Stiftelsen som står bak minnefondet ble opprettet i 1991 av foreldrene til Ånun Lund Rej, som ti år gammel omkom i en taubaneulykke i de sveitsiske alpene i 1990. Ånun - som blant annet var elev ved Oppegård kulturskole - viste i løpet av sitt korte liv en glødende interesse for en rekke kunstneriske og vitenskapelige områder.

 

Stiftelsen har som formål å inspirere barn og unge i en grunnleggende viktig fase til kreativitet, entusiasme, nysgjerrighet og talentutvikling innenfor klassisk musikkutøvelse og komponering, tegning/maling og kreativ skriving. Det skal være i tråd med Ånuns interesser og idealer, at det årlig deles ut stipend til barn og unge. Siden minnefondet ble opprettet er det utdelt over én million kroner.

 

Blant tidligere stipendmottakere fins Ludvig Gudim, Trond Sagbakken, Joakim Røbergshagen, Guro Kleven Hagen, Sonoko Miriam S. Welde, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Ingeborg Christophersen, Sara og Catharina Chen, Julie og David Coucheron, Frida Fredrikke W. Wærvågen, Vilde Frang og Ingrid Røynesdal.

 

Tekst og foto: Egil Hofsli   (Utlagt: 6. mars 2018)