Stipendutlysning fra Ånun Lund Rej Minnefond for 2020

OSLO: Også i 2020 skal Ånun Lund Rej Minnefond utdele stipend for å inspirere barn og unge til kreativ aktivitet, nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og mellomfolkelig forståelse. Unge klassiske musikere er i «målgruppa» for denne stipendordningen.

På bildet: Emma Martine Lam Olsen mottok stipend fra

Ånun Lund Rej Minnefond i 2019.

 

Tildelingene har de siste årene vært på mellom 20 000 og 30 000 kroner, normalt fordelt på to til fire stipendmottakere. I 2019 ble det utdelt to stipend, til Emma Martine Lam Olsen og Bjørg Pas. Begge fikk stipend for sin kreativitet innen musikk, og begge fikk 20 000 kroner.

 

Søknadsfrist er 2. juni, og du finner søknadsskjema og annen informasjon på anunminnefond.no.

 

Målgruppen for stipendet er barn og unge som legger for dagen kreativitet og entusiasme innen klassisk musikk, komposisjon, tegning/maling, skriving eller prosjekt om andre kulturer.

 

På bildet: Bjørg Pas mottok stipend fra

Ånun Lund Rej Minnefond i 2019.

 

Øvre aldersgrense på søketidspunkt er 15 år i musikk og 12 år på øvrige felt. Midlene kan brukes på måter som bidrar til å videreutvikle den enkeltes særskilte interesser og anlegg.

 

Omkom ti år gammel

 

Stiftelsen som står bak minnefondet ble opprettet i 1991 av foreldrene til Ånun Lund Rej, som ti år gammel omkom i en taubaneulykke i de sveitsiske alpene i 1990. Ånun - som blant annet var elev ved Oppegård kulturskole - viste i løpet av sitt korte liv en glødende interesse for en rekke kunstneriske og vitenskapelige områder.

 

Stiftelsen har som formål å inspirere barn og unge i en grunnleggende viktig fase til kreativitet, entusiasme, nysgjerrighet og talentutvikling innenfor klassisk musikkutøvelse og komponering, tegning/maling og kreativ skriving. Det skal være i tråd med Ånuns interesser og idealer, at det årlig deles ut stipend til barn og unge. Siden minnefondet ble opprettet er det utdelt over én million kroner.

 

Blant tidligere stipendmottakere fins Alma Felicia Kraggerud, Birgitta Elise Oftestad, Ludvig Gudim, Joakim Røbergshagen, Guro Kleven Hagen, Sonoko Miriam S. Welde, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Ingeborg Christophersen, Sara og Catharina Chen, Frida Fredrikke W. Wærvågen, Vilde Frang og Ingrid Røynesdal.

 

Tekst og foto: Egil Hofsli   (Utlagt: 28. februar 2020, oppdatert 14. april 2020)