- UMM er et mål som gir fin utvikling

DRAMMEN: Å jobbe mot en deltakelse i Ungdommens musikkmesterskap er en fin måte å utvikle seg på. Jeg ser at det fører til økt motivasjon til øving hos mine elever.

 

Det sier Eli-Marie Davidsen (bildet), erfaren musikkpedagog ved Drammen kulturskole. Hun arbeider kontinuerlig og målrettet med sine elever utfra nivået de er på. De som er aktuelle til å delta i UMM starter ganske tidlig en prosess for å nå UMM-målet.

 

– UMM er bra fordi elevene mine trenger å ha mål å jobbe mot og fordi de har utbytte av å høre andre flinke utøvere, sier Davidsen, som har hatt med cirka 30 elever som deltakere i UMM. Hun forteller at UMM også bidrar til at hun selv utvikler seg som pedagog:

 

– UMM påvirker min undervisning i valg av musikk for elevene, og at jeg er bevisst hva målet til eleven er. I tillegg lager vi mange små mål på veien hvor utøverne får spilt de aktuelle UMM-stykkene på lokale konserter. Det er også bra for meg som lærer å jobbe mot UMM, da er også jeg i utvikling, sier Davidsen.

 

Hun gir musikkonkurranse-skeptikerne medhold i at det er vanskelig å konkurrere i musikk – fordi det alltid vil finnes noe subjektivt ved en bedømmelse. – Men, det er ikke resultatet og dommen som gjør at vi konkurrerer. Vi vil vinne, naturligvis, men det viktigste er utviklingen utøveren har på vei mot målet, sier Eli-Marie Davidsen.

 

– Jeg tror det alltid vil være noen som kvier seg for å delta i en konkurranse som UMM, og jeg tenker at det er i orden ikke å fange alle. Men lærere kan gjerne ta med elever for å oppleve konkurransen fra sidelinja som publikum. Så vil de kanskje erfare at spenningen utøverne opplever, ikke er så farlig. Ja til fri entré for alle barn og unge på UMM-arrangementene, oppfordrer Davidsen smilende. Hun legger til at både hun og hennes elever er veldig fornøyd med UMM som arrangement. Men ett lite forslag til forbedring har hun: Litt mer rullering av medlemmene i juryene i det regionale mesterskapet for Østlandet.

 

Tekst: Egil Hofsli    Foto: privat      Utlagt: 13. september 2016