UMM flyttes i tid - skal følge skoleåret

TRONDHEIM: Ungdommens musikkmesterskap flytter på seg i tid. Påmelding, regionale mesterskap og nasjonalt mesterskap skal gjennomføres i samme skoleår. Dermed blir neste nasjonale mesterskap arrangert 23. og 24. januar 2016.

 

Neste UMM vil da hete Ungdommens musikkmesterskap 2015-2016, eller UMM 2015-2016 i kortversjon.

 

Påmelding høsten 2015

 

Det blir ingen påmelding til UMMs regionale mesterskap i vår. Den kommer først til høsten, med søknadsfrist 1. oktober 2015. Og de regionale mesterskapene skal arrangeres slik i UMM 2015-2016:

 

Alta                lørdag 21. november 2015

Tromsø          lørdag 21. november 2015

Trondheim     lørdag 21. november 2015

Ålesund         lørdag 21. november 2015

Bergen           søndag 15. november 2015

Stavanger      lørdag 21. november 2015

Kristiansand  lørdag 21. november 2015

Sandefjord     lørdag 21. november 2015

Oslo/Bærum  lørdag 21. og søndag 22. november 2015

 

Nasjonalt UMM 2015-2016 arrangeres lørdag 23. og søndag 24. januar 2016 på Norges musikkhøgskole ( NMH) i Oslo.

 

Disiplinene i 2015-2016 blir piano, slagverk, messingblås, treblås og kammermusikkgruppe.

 

Sistnevnte disiplin er ny, og en sammenslåing av disiplinene duo og ensemble. En kammermusikkgruppe kan bestå av 2 -10 utøvere. Se mer info under reglement.

 

UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge og Norges Musikkorps Forbund, med Norges musikkhøgskole som viktig samarbeidspart på arenafronten.