UMMs regionale mesterskap

UMMs regionale mesterskap

Her finner du informasjon om de regionale mesterskapene.

     Troms, Finnmark og Svalbard

Innlandet

Nordland  Merk: Ikke mesterskap i Nordland høsten 2024

Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold
Trøndelag Vestfold og Telemark
Møre og Romsdal Agder
Vestland Rogaland

 

    Her er kontaktpersonene for de regionale mesterskapene.

Troms, Finnmark og Svalbard

Sigrun Fostad

Telefon: 99 03 55 24

E-post: sigrun.fostad@kulturskoleradet.no 

Innlandet

Elin Kvernmoen

Telefon: 90 55 58 27

E-post: elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no

Nordland (Merk: Ikke mesterskap i Nordland høsten 2024)

Sigrun Fostad

Telefon: 99 03 55 24

E-post: sigrun.fostad@kulturskoleradet.no 

Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold

Elin Kvernmoen

Telefon: 90 55 58 27

E-post: elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no

Trøndelag

Line Henriksen

Telefon: 93 69 41 16 / 72 54 88 00

E-post: line.henriksen@ou.trondheim.kommune.no

Vestfold og Telemark

Finn Arne Dahl Hanssen

Telefon: 90 95 68 93

E-post: finnarne@musikkorps.no 

Møre og Romsdal

Gro Dalen

Telefon: 70 16 34 82 og 97 56 09 84

E-post: gro.dalen@alesund.kommune.no 

Agder

Knut Øverland 

Telefon: 94 88 67 22

E-post: knut.overland@kulturskoleradet.no 

Vestland

Laila Kolve

Telefon: 55 56 80 10 og 47 86 63 57

E-post: laila.kolve@bergen.kommune.no

Rogaland

Rønnaug Rummelhoff Bakke

Telefon: 97 04 31 59

E-post: ronnaug.bakke@kulturskoleradet.no

 

Tilbake